تنها تفاوت نسخه اصلی نسبت به این ساعتی که از ما خواهید خرید در چهار موتور بودن این ساعت است . در نسخه اصلی این ساعت چهار موتور کمکی و یک موتور اصلی کار میکنند ولی در این ساعت هایی که از ما میخرید فقط یک موتور اصلی کار میکند واز نظر وزن و حجم واندازه هر دو یکی میباشد ، یکی از دلایل ارزان قیمت بودن این ساعت همین است

 

کیفیت ساخت این ساعت بسیار بالا بوده بطوریکه در دست شما اصلا قابل تشخیص با ساعتهای اورجینال کاسیو نخواهد بود.